Dešavanja

Za Slobodu Izbora! – Beograd 05.04.2015.

Petoaprilski protest, koji je Inicijativa organizovala na platou ispred zgrade Doma Sindikata u Beogradu, podržalo je nekoliko stotina dece i roditelja. Zahtevi su se ticali ukidanja mandatornosti iz Pravilnika o imunizaciji i stopiranja procedure o izmenama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, za koje smatramo da su neustavne i protivne svim konvencijama o ljudskim pravima koje je Republika Srbija ratifikovala.

za slobodu izbora         

Takodje, jedan od osnovnih zahteva Inicijative je poštovanje slobodne volje gradjana kada je u pitanju lečenje vlastite dece, bilo da je reč o preventivnoj ili terapijskoj medicinskoj meri. Ništa manje važno pitanje je preuzimanje odgovornosti za neinformisanje roditelja o opasnostima savremene vakcinacije, listi nusefekata koje pedijatri ne pominju, kao i o rezultatima savremenih nezavisnih naučnih studija koje dokazuju neefikasnost zaštite vakcinama. Tom prilikom nadležnima smo uputili „Protesno pismo“ i postavili sledeća važna pitanja…

  1. Kako je moguće da pacijent koji je životno ugrožen (kancer, leukemija) ima pravo da odbije predloženu meru lečenja, a roditelji zdrave dece nemaju izbor?
  2. Kako je moguće da osobe nosioci i prenosioci zaraznih bolesti (AIDS, hepatitis C, hepatitis B, mononukleoza, koksaki virus itd) imaju pravo da odbiju svaku vrstu lečenja, da ne budu diskriminisani, da im se garantuju njihova ljudska prava, a zdrava deca ih nemaju?
  3. Kako je moguće da članovi Odbora i pored saznanja o statusu Srbije u SZO (kao zemlja u razvoju) i vakcina koje stižu u našu zemlju toliko insistiraju o njihovom nametanju svakom zdravom detetu?
  4. Kako je moguće da se u zemljama u razvoju, po novim kriterijumima SZO, smrt deteta uzrokovana vakcinama ne beleži kao smrt od vakcine? Kome to ide u prilog? Zar su naša deca i njihovi životi manje vredni od života dece iz razvijenih zemalja?
  5. Zbog čega se već sada, kada predlog zakona čak nije ni ušao u skupštinsku proceduru, preti roditeljima plaćanjem visokih kazni u slučaju odbijanja vakcinacije, postavlja uslov da dete bude vakcinisano da bi dobilo potvrdu za upis u školu, kada je pravo na školovanje zagarantovano svakom pojedincu? Čak je i laiku jasno da dete koje nije vakcinisano ne može biti prenosilac bolesti detetu koje jeste vakcinisano, već može biti samo obrnuto, što je dokazano mnogobrojnim studijama.
  6. Kakvu opasnost predstavljaju nevakcinisana deca kada postoji toliko studija koje pokazuju da bolesti šire upravo vakcinisani? Kako nevakcinisana deca mogu preneti bolest vakcinisanoj ako su ona zaštićena vakcinama? I zašto u Srbiji nisu urađena istraživanja i studije sa jasnim ciljem da se utvrdi ko širi zaraze?

Related posts

TRIBINA U NOVOM SADU 26. maj 2016 – (NE)OPRAVDANOST PRISILNE VAKCINACIJE, MEDICINSKO-ETIČKI, PRAVNO-POLITIČKI ASPEKTI

Inicijativa NoVa

SCANDAL – EU PARLIAMENT BANNED THE SUBJECT OF UNSAFE VACCINES!

Za Slobodu Izbora

SKANDAL – EU PARLAMENT ZABRANIO TEMU NEBEZBEDNIH VAKCINA!

Dragana Baša