Članci

Kriminal i korupcija u Svetskoj Zdravstvenoj Organizaciji uzrok pandemije – činjenice

Globalnim odlučivanjem o zdravlju nekada su dominirali učestvovanje lokalne zajednice i ljudska prava. Ali sada, prisila, izopštavanje, osiromašenje i velike korporacije vladaju globalnim odlučivanjem o zdravlju.

objavio Braunstoun Institut
autor Dejvid Bel

 

Izraz globalno zdravlje je zbunjujuć. Pre bezmalo nekoliko godina učestvovanje zajednice, teret bolesti, alokacija resursa i ljudska prava dominirali su procesima odlučivanja. Ciljevi poput poboljšavanja ishrane dece, osnaživanje manjina i zaštita devojčica od ropstva i telesnog sakaćenja su bile prihvatljive borbe da se u njih upustimo. Evo nas u 2022. godini. Prisila, isključivanje, osiromašenje i velike korporacije (tzv. big business prim. prev) su u igri, dok je isticanje ovih drugih oblasti pseudo liberalizam ili neki subverzivni vid poricanja stvarnosti (denialism prim. prev). Isti ljudi, iste organizacije, isti finansijeri ali samo promena u kom pravcu vetar duva. Kao i kod svake istorijske smene u pravcu fašizma i kolonijalizma, potreban je značajni grupni napor da se ignoriše realnost da bi se pokrenula ova struja promena – ali ljudi, naročito u hijerarhijskoj strukturi su oduvek bili na visini zadatka. Još uvek smo.

Svetska Zdravstvena Organizacija (SZO) i njeno osoblje su trenutno angažovani oko dva bitnija prioriteta, koji su odlični primeri sposobnosti čovečanstva da živi takve laži. Oni guraju KOVAKS program ( COVAX https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax ) da se masovno vakciniše većina čovečanstva sa visokom cenom po bilo koji globalni zdravstveni program bez presedana, protiv virusa a gotovo svi potencijalni recipijenti su već imuni. Oni rade u pravcu ekspanzije svojih moći da bi se kontrolisalo izbijanje infektivnih bolesti, sa izraženom namerom da se institucionalizuju iste mere koje se koriste po prvi put kao reakcija na KOVID 19, ali brže i češće.Ovo su čudni prioriteti za stručnjake javnog zdravlja jer ovi isti zaposleni u SZO svi znaju da je sledeće tačno:

O KOVAKS-u

Njihov KOVAKS slogan https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax ‘Niko nije siguran dok svi ne budu sigurni‘ je potpuno nelogičan za program vakcinacije dok god ne bude čisto blokiranje prenosa bolesti, jer on implicira da oni koji su već vakcinisani nisu zaštićeni. Aktuelne vakcine protiv KOVID 19 ne zaustavljaju niti ne usporavaju umnogome transmisiju bolesti i zahtevaju bustere da bi se održavala efikasnost protiv ozbiljnih bolesti. KOVID 19 je tesno povezan sa starošću, sa rizikom smrtnosti koji je nekoliko hiljada puta veći nego kod mladih. Pa ipak, više od polovine ljudi u subsaharskoj Africi – koji je veliki cilj KOVAKS programa, su 19 godina stari ili su mlađi. Većina ljudi u subsaharskoj Africi i Indiji (a verovatno i svuda) sada imaju postinfektivni imunitet, koji je jednak ili efektivniji od vakcinom indukovanog imuniteta, a ne značajno uvećan potonjom vakcinacijom https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7104e1.htm?s_cid=mm7104e1_w.

Vakcinacija ljudi u zemljama sa niskim i srednjim visinama dohotka sa dve doze, sa rapidno manjim dobrobitima od iste https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2119451, bi koštao nekoliko puta više od bilo kog drugog programa bolesti (do 10 puta ukupnih troškova za malariju https://www.who.int/teams/global-malaria-programme/reports/world-malaria-report-2021). Ljudski resursi angažovani u najvećem programu vakcinacije ikada preduzetom bi dalje značilo redukovan pristup zdravstvenoj nezi za druge bolesti https://data.unicef.org/covid-19-and-children/ po koju su opterećenja već u porastu

O lokdaunima (masovno zatvaranje ljudi globalno u toku pandemije prim. prev)

Zdravlje je prema definiciji same SZO https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf?ua=1, stanje fizičkog, duševnog i socijalnog blagostanja, i ne samo odsustvo bolesti i oboljenja’, što znači da narušavanje duševnog i socijalnog zdravlja jeste negativni faktor za sveukupno zdravlje. SZO je primetila da zatvaranje granica, prolongirana zatvaranja škola i stavljanje u karantin zdravih ljudi bi verovatno učinilo više štete nego koristi u njihovim direktivama za pandemijski grip 2019. godine. Opšte je poznata činjenica o javnom zdravlju da siromašniji umiru mlađi i da siromašnije zemlje imaju višu smrtnost odojčadi https://www.bis.org/publ/work910.htm i redukovani celokupni očekivani životni vek. Reakcija na KOVID 19 lokdaune, čija je ozbiljnost bolesti pretežno ograničena na stariju populaciju, usmrtila je stotine hiljada dece i nastaviće da čini to usled sve većeg siromaštva, loše ishrane i sve veće stope trudnoće kod maloletnih devojaka https://www.unicef.org/rosa/media/13066/file/Main%20Report.pdf.

Reakcija na lokdaun takođe:

  • nagoni milione devojčica na ‘dečiji brak’ ( što bi mnogi u humanitarnim organizacijama prethodno bili okarakterisali kao institucionalno silovanje)

  • uvećava nezakoniti fizički rad dece

  • narušilo je školovanje više od milijardu dece, ostavivši milione dece da se više nikada ne vrate u školu

  • redukovana rutinska vakcinacija dece na bolesti koje umnogome utiču na decu

  • redukovan pristup lečenju i finansiranju pojedinih slučajeva tuberkuloze i HIV/ AIDS, i time je ostavilo zaražene ljude u zajednici bez lečenja da prenesu drugima i preminu

  • u mnogome je uvećao nejednakost između bogate nekolicine koja vrši kontrolu i onih siromašnih nemoćnih narodnih masa koje su u rapidnom porastu, reverzno utičući na godine procesa redukcije siromaštva

Čitav svet humanitarnog i globalnog zdravlja zna za ove činjenice: Čak i bankari umeju da proniknu u ovo. Finansijska organizacija International Finance Facility https://www.globalfinancingfacility.org/emerging-data-estimates-each-covid-19-death-more-two-women-and-children-have-lost-their-lives-result smatra da je dva puta više dece umrlo od lokdauna nego od KOVID 19, dok je Bank of International Settlements https://www.bis.org/publ/work910.htm, koje su ključne za međunarodne finansije, priznaju da je bruto domaći proizvod GDP velika odrednica dugoročnog zdravlja.

Pa ipak SZO kao organ javnog zdravlja, deluje kao da je nesvesno, pa čak i ignoriše svoju standardnu metriku zasnovanu na starosnoj dobi, dok traže načina da opravdaju politike koje će uvećati smrtnost dece da bi se ciljalo na bolest prevashodno starijih bolesnika. SZO i ostale zdravstvene organizacije su predvidele koliko će lokdaun da naudi ljudima https://www.theglobalfund.org/media/9819/covid19_mitigatingimpact_report_en.pdf, i dokumentovale su ih od početka 2020g, dok su radile da osiguraju da će se to desiti češće2018. godine, oni su ponovili podršku za horizontalni pristup naglasavajući značaj kontrole u lokalnoj zajednici i osnaživanje u Astana Deklaraciji https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HIS-SDS-2018.61, dok 2022. godine oni zagovaraju vertikalni pristup zasnovan na kontroli populacije i masovnu upotrebu prisilne upotrebe farmaceutskih proizvoda. Ljudska prava izgleda da nisu više nešto što se posmatra kao podrška, ali kontradikcije uključene ovde su jedva primetne. Često vidimo organizacije da bivstvuju zasebno same za sebe, ali naravno one su zbir pojedinaca koje su u njima zaposleni, ljudi koji prave svoje izbore svaki dan, svaki čas, o tome šta rade i šta treba da rade sledeće

U ovom slučaju, čini se da su zaposleni u SZO kao bubrezi u loju oko toga da učine sve da ljudi za koje su oni zaduženi da podržavaju sve više budu osiromašeni i da njihova prava i zdravstvena autonomija budu eliminisane. Oni nisu samo rešeni na napuštanje osnovnih principa javnog zdravlja i etike već aktivno rade na njihovom podrivanju. Možda bismo svi mi uradili to da zaštitimo svoja primanja, penzije, zdravstvene doprinose i atraktivan i uistinu zanimljiv životni stil na švajcarskim jezerima, putovanjima u biznis klasi i dobrim hotelima. Ne možemo da kritikujemo ljude koji toliko naude drugima a da ne priznamo mnogo toga od njih u nama.Pritisak da budemo konformisti je jak i održavanje integriteta nosi sa sobom rizik. Svi mi imamo porodice, radna mesta i životne stilove koje želimo da štitimo.

Verovanje mnogih da je humanitarni sektor donekle drugačiji bi do sada trebalo da je urušen. To je dobro jer iluzije nam ne pomažu i treba da priznamo istorijsku realnost da očuvanje lične udobnosti je često podrazumevao da druge ‘bacimo pod voz’. Ako stvari budu krenule drugačijim tokom, najlakši pristup je da se okrenemo ‘kako vetar duva’. Kako mi je rekao zaposleni u jednoj međunarodnoj agenciji nedavno – ‘ novac se odvaja za pandemijsku pripravnost, moraš to da prihvatiš i ponašaš se u skladu sa tim’.Kao jedan uvid u ljudsku prirodu, ova reakcija je razočarajavuća. Uvek nas kukavičluk loše služi. Time što priznamo kako stoje stvari, i da pomoć ne dolazi od onih koji su plaćeni da to rade, će osnažiti odlučnost ostatka čovečanstva da ide napred bez njih, uzimajući budućnost u svoje ruke. Prema načelima tradicionalnog javnog zdravlja i treba tako da postupe.

 

Prvobitno objavljen od Braunstoun Institut https://brownstone.org/articles/the-corruption-of-the-world-health-organization/

David Bel, senior naučni saradnik Braunstoun Instituta, je lekar javnog zdravlja koji živi i radi u SAD. Nakon karijere u internoj medicini i javnom zdravlju Australije i UK, on je radio u SZO, kao direktor programa za malariju i febrilne bolesti u Fondaciji za inovativne nove dijagnostike u Ženebi u intelektualnim poduhvatima Global Gud Fand u Belevju, SAD . On je konsultant za biotehnologiju i globalno zdravlje. Stavovi i mišljenja izražena u ovom članku su samo stavovi i mišljenja autora i ne reflektuju nužno stavove Children’s Health Foundation….

preuzeto uz dozvolu sa

How the Pandemic Led to Corruption at World Health Organization • Children’s Health Defense (childrenshealthdefense.org)

 

prevod i adaptacija

angloworld translations

anglo.world.translations@gmail.com

https://www.instagram.com/anglo.world.translations/

Related posts

KAD  OBUHVAT OBUHVATI SVAKU ŠUŠU – piše: dr Jovana Stojković

Dragana Baša

VAKCINALNI SVEDOCI od savesnih građana do bacača kletvi

Za Slobodu Izbora

Srpski aluminijum, živa, formaldehid u Torlakovim vakcinama manje toksični i kancerogeni nego inostrani?

Za Slobodu Izbora