Monthly Archives: February 2017

 • 0

TREĆE OKO – Piše: Dr Jovana Stojković

Tags :

Category : Članci

TREĆE OKO

Piše: Dr Jovana Stojković

U komentarima na emisije i tekstove koji govore protiv prisilne vakcinacije građana Srbije, sve češće se pojavljuju neindetifikovani lekari koji se melodramatično pitaju „kako je moguće da jedan lekar govori da vakcine nisu efikasne?“ Ovaj neoprostivi greh i otpadništvo budi nevericu i gnev vernika savremene medicine koji pored ikone krsne slave drže sliku Dženera i Pastera.

Ovo pitanje-konstatacija koje sugeriše da svi lekari veruju u efikasnost vakcina, jeste zapravo tautologija, jer se verovanje u vakcine postavlja kao neophodan uslov za članstvo u lekarskoj profesiji, uz perfidnu sugestiju da je lekar-otpadnik neuk ili nemoralan.

Da se ne bi gađali uverenjima, hranili strahovima i pripitomljavali ucenama, navešćemo šest razloga zbog kojih „kako je mogući lekar“ može da posumnja u efikasnost vakcina:

1. Način njihovog dejstva nije poznat

ili u najmanju ruku nije bio poznat u periodu kada su „istrebile“ zarazne bolesti: .„Mnoge vakcine, koje se već decenijama uspešno koriste, pripremane su BEZ VEĆEG ili čak BEZ IKAKVOG poznavanja funkcionisanja imunog sistema i načina na koji na taj sistem treba delovati da bi se dobio željeni imunski odgovor. Devedesetih godina prošlog veka imunolozi su se uključili u RAZVOJ vakcina.“ – 153.str. Epdemiologija

2. Proizvođači vakcina ne garantuju za njihovu efikasnost

„Kao i kod svake druge vakcine, vakcinacija sa MMR-VaxPRO ne mora da obezbedi zaštitu kod svih vakcinisanih osoba.”, MMR uputstvo str 4.

„Kao i prilikom primene drugih vakcina, primena vakcine Engerix B možda neće dovesti do potpune zaštite Vašeg organizma ili organizma Vašeg deteta od hepatitis B infekcije.”, 5 str. uputstvo za vakcinu protiv hepatitisa.

3. Nema načina da se iskontroliše uspešnost vakcinacije

jer „Prema našim zakonskim propisima, kontrola neuspeha imunizacije vrši se samo za jednu vakcinu , protiv tuberkuloze“. str., 160 str. Epidemiologija.

4. Ne postoje kontrolisane studije

u kojima se upoređivala grupa vakcinisanih sa grupom koja je primala placebo, a koje su se nakon toga izložile infektivnom agensu i koje su pokazale da su se ispitanici iz placebo grupe razboleli, a vakcinisani nisu,.

5. Epidemije su se oduvek dešavale i u visoko vakcinisanim populacijama

Japan je obaveznu vakcinaciju protiv variole uveo 1872. godine, a 20 godina kasnije obolelo je 165 774, a umrlo 29 979 ljudi.

U Engleskoj je obavezna vakcinacija uvedena 1867. god., za četiri godine 97,5% stanovništva je bilo vakcinisano. Godinu dana kasnije izbila je najveća epidemija u kojoj je umrlo 44.840 ljudi.

U Engleskoj i Velsu je 1894. uvedena vakcinacija protiv difterije, a broj umrlih se u narednih 29 godina povećao za 20%.

U Nemačkoj je 1939. uvedena obavezna vakcinacija protiv difterije, za godinu dana broj obolelih je porastao za 150.000, dok je u Norveškoj, gde je bila neobavezna vakcinacija, bilo 50 slučajeva iste godine.

6. „Nestanak“ variole zahvaljujući vakcinama

kao najjači adut lekara sa atestom kompromituju upravo zvanični podaci jednog od najeksponiranijih srPskih epidemiologa koji u svom radu „REZULTATI SPROVOĐENJA IMUNIZACIJA U BEOGRADU (sa osvrtom na period 2010-2014)“ navodi da je obavezna vakcinacija od variole u Srbiji započela 1836. godina, ali i da je broj umrlih od 1896. do 1910. bio 38.953, čitavih šezdeset godina po uvođenju ove efikasne metode. Inače, o naučnim saznanja o tome na koji se način vakcinacijom sprečavala variola možemo pročitati u udžbeniku iz Infektivnih bolesti: „Nakon otkrića da infekcija kravljim boginjama štiti od obolevanja od velikih boginja, prevencija velikih boginja je sprovođena inokulacijom virusa kravljih boginja. Tokom najmanje sto godina virus je stalno pasiran bez ikakvih virusoloških kontrola, koje nije bilo ni moguće raditi, jer nije bila napravljena neophodna metodologija, tako da je nastao virus vakcinije koji se genetski razlikuje od virusa kravljih boginja, a oba se razlikuju od virusa kravljih boginja.“

U prevodu na zdrav razum, vakcinisali su virusom za koji nisu mogli ni da znaju da postoji, jer je elektronski mikroskop konstruisan tek nakon Drugog svetskog rata.

Ali, kakav je to lekar koji ne zna šta će za sto godina biti „otkriveno“?

Dr Jovana Stojković

 

Inicijativa NoVa

Иницијатива НоВа – Inicijativa NoVa

 

Podeli ovaj članak sa drugima:


 • 0

ТРЕЋЕ ОКО – Пише: Др Јована Стојковић

Category : Članci

ТРЕЋЕ ОКО 

Пише: Др Јована Стојковић

У коментарима на емисије и текстове који говоре против присилне вакцинације грађана Србије, све чешће се појављују неиндетификовани лекари који се мелодраматично питају „како је могуће да један лекар говори да вакцине нису ефикасне?“ Овај неопростиви грех и отпадништво буди неверицу и гнев верника савремене медицине који поред иконе крсне славе држе слику Џенера и Пастера.

Ово питање-констатација  које сугерише да сви лекари верују у ефикасност вакцина, јесте заправо таутологија, јер се веровање у вакцине поставља као неопходан услов за чланство у лекарској професији, уз перфидну сугестију да је лекар-отпадник неук или неморалан.

Да се не би гађали уверењима, хранили страховима и припитомљавали уценама, навешћемо шест разлога због којих „како је могући лекар“ може да посумња у ефикасност вакцина:

 

1. Начин њиховог дејства није познат

или у најмању руку није био познат у периоду када су „истребиле“ заразне болести: .„Многе вакцине, које се већ деценијама успешно користе, припремане су БЕЗ ВЕЋЕГ или чак БЕЗ ИКАКВОГ познавања функционисања имуног система и начина на који на тај систем треба деловати да би се добио жељени имунски одговор. Деведесетих година прошлог века имунолози су се укључили у РАЗВОЈ вакцина.“ – 153.стр. Епдемиологија

 

2. Произвођачи вакцина не гарантују за њихову ефикасност 

Kao i kod svake druge vakcine, vakcinacija sa MMR-VaxPRO ne mora da obezbedi zaštitu kod svih vakcinisanih osoba.”, ММР упутство стр 4.

„Kao i prilikom primene drugih vakcina, primena vakcine Engerix B možda neće dovesti do potpune zaštite Vašeg organizma ili organizma Vašeg deteta od hepatitis B infekcije.”,  5 стр. упутство за вакцину против хепатитиса.

 

3. Нема начина да се исконтролише успешност вакцинације

јер „Према нашим законским прописима, контрола неуспеха имунизације врши се само за једну вакцину , против туберкулозе“. стр., 160 стр. Епидемиологија.

 

4. Не постоје контролисане студије

у којима се упоређивала група вакцинисаних са групом која је примала плацебо, а које су се након тога изложиле инфективном агенсу и које су показале да су се испитаници из плацебо групе разболели, а вакцинисани нису,.

 

5. Епидемије су се одувек дешавале и у високо вакцинисаним популацијама

Јапан је обавезну вакцинацију против вариоле увео 1872. године, а 20 година касније оболело је 165 774, а умрло 29 979 људи.

У Енглеској је обавезна вакцинација уведена 1867. год., за четири године 97,5% становништва је било вакцинисано. Годину дана касније избила је највећа епидемија у којој је умрло 44.840 људи.

У Енглеској и Велсу је 1894. уведена вакцинација против дифтерије, а број умрлих се у наредних 29 година повећао за 20%.

У Немачкој је 1939. уведена обавезна вакцинација против дифтерије, за годину дана број оболелих је порастао за 150.000, док је у Норвешкој, где је била необавезна вакцинација, било 50 случајева исте године.

 

6. „Нестанак“ вариоле захваљујући вакцинама

као најјачи адут лекара са атестом компромитују управо званични подаци једног од најекспониранијих срПских епидемиолога који у свом раду „REZULTATI SPROVOĐENJA IMUNIZACIJA U BEOGRADU (sa osvrtom na period 2010-2014)“ наводи да је обавезна вакцинација од вариоле у Србији започела 1836. година, али и да је број умрлих од 1896. до 1910. био 38.953, читавих шездесет година по увођењу ове ефикасне методе. Иначе, о научним сазнања о томе на који се начин вакцинацијом спречавала вариола можемо прочитати у уџбенику из Инфективних болести: „Након открића да инфекција крављим богињама штити од оболевања од великих богиња, превенција великих богиња је спровођена инокулацијом вируса крављих богиња. Током најмање сто година вирус је стално пасиран без икаквих вирусолошких контрола, које није било ни могуће радити, јер није била направљена неопходна методологија, тако да је настао вирус вакциније који се генетски разликује од вируса крављих богиња, а оба се разликују од вируса крављих богиња.“

У преводу на здрав разум, вакцинисали су вирусом за који нису могли ни да знају да постоји, јер је електронски микроскоп конструисан тек након Другог светског рата.

Али, какав је то лекар који не зна шта ће за сто година бити „откривено“?

Др Јована Стојковић

 

 

Подели овај чланак са другима:

 


 • 0

PROGRESIVNI PRIMITIVCI – Piše dr Jovana Stojković

Category : Članci

PROGRESIVNI PRIMITIVCI

 

Piše: dr Jovana Stojković

Motivi za promociju prisilne vakcinacije od strane (pojedinih) lekara i gotovo svih (živ bio Aleksandar Radojević) političara među lekarima su sasvim razumljivi, iako moralno, etički i ustavno-pravno apsolutno neprihvatljivi. Motivi ljudi čije aktivnosti ovog tipa otvoreno i javno i po sopstvenom priznanju finansiraju farmaceutske kuće, samorazumljive su.

Međutim, ono što bi sigurno bilo intrigantno i Molderu i Skali jesu fejsbukovske aktivnosti zabrinutih građanki i građana koji „spontano” zapljuvavaju najavu svake aktivnosti koja dovodi u pitanje (ne)opravdanost prisilne vakcinacije.

 

Očekivati da se u Srbiji za par sati narod spontano okupi zarad „javnog dobra“, makar i na društvenim mrežama, jednaka je mogućnosti da mrtav konj prdne. Ova alegorija na granici nepristojnosti namerno nije izbegnuta, a cilj joj je da pruži povod za ventilaciju populaciji koja visoko ceni verbalnu čistoću i smatra da nije pristojno da vrištiš kada te siluju i da je sasvim pristojno nečijem detetu nasilno ubrizgati vakcinu i oteti ga od roditelja.

Ipak, i o njihovom mentalnom zdravlju treba voditi računa, obzirom da će naredni redovi biti povod za visok nivo frustriranosti.

 

Ovi dobri ljudi imaju dve glavne teze:

 

1. Brinu se zato što neko ne vakciniše sopstveno dete i stava su da tim „primitivcima i sektašima“ treba oduzeti jadnu dečicu. Pretpostavljam da su ovi dobri ljudi i redovni finansijeri narodnih kuhinja, skupljači novca za lečenje jadne dečice i pomagači gladnih i nevoljnih mnogodetnih porodica ili je možda njihov istančani osećaj za dobrobit tuđe dece selektivan samo po pitanju vakcinacije (što bi onda bilo čudno i logički neodrživo)?

Dalje, pretpostavljam da se zalažu za oduzimanje dece i pripadnicima Jehovinih svedoka, subotara i ostalih dvadeset i kusur verskih zajednica u Srbiji, obzirom da bi i to bilo logično?

Što se primitivizma tiče, sa stanovišta sociologije, on se tretira kao društveni odnos primeren prastarim (ranim, drevnim, prvobitnim) društvenim zajednicama, a čije pogubne relikte ovi grozni antivakcinaški roditelji unose u naše progresivno i prosvetljeno društvo.

Međutim, u udžbeniku iz Epidemiologije Medicinskog fakulteta u Beogradu, inače omiljenom i redovnom štivu savesnih i prosvetljenih građana piše da “primena vakcine ima dugu istoriju.

Budisti su pili zmijski otrov da bi postali imuni na njegov ujed, u Kini se primenjivala zaštita od velikih boginja udisanjem i utrljavanjem u kožu sasušenih krusta, a u Indiji utrljavanjem proceđenog gnoja pustula.“

Znači, bilo je, dobri ljudi, vakcinacije među „primitivcima“, ali primetićete da se sve odigravalo preko sluzokoža, baš kao što je i prirodni put bolesti i to se zove drevna mudrost, a ne primitivizam, no svako vidi ono što je njemu prokleta projekcija..

 

2. Drugi lajt motiv za fejsbučenje savesnih građana je briga za vakcinisanu decu, kad već ova briga za nevakcinisanu ne upali.

I tu dolazimo do nepremostive logičke zamke koja kaže da oni veruju da ih vakcine štite od bolesti, ali ujedno i strahuju da će ih nevakcinisani zaraziti, što bi značilo da je lažna ili prva tvrdnja ili druga (a možda i obe?), da ne ulazimo sada u filozofsko-teološke rasprave da li je moguće istovremeno verovati i strahovati. No, zašto bi u vreme naučnog i tehnološkog progresa „verovali“ da nas vakcine štite od bolesti?

Ovi dobri ljudi verovatno znaju za mnogobrojne duplo slepe randomizovane studije koje čitaju uz jutarnju kafu, a koje ukazuju da se vakcinisana grupa nakon izlaganja uzročniku nije razbolela, a nevakcinisana jeste. Molim da ih daju ovim primitivcima na uvid ukoliko nisu oštećene od okretanja šolje, dok nam njihova nevakcinisana deca ne ugroze kolektivni imunitet i dok nas ne zaraze.

Pretpostavljam da su ovi dobri ljudi (koji su verovatno stariji od nekoliko meseci ili godina) sveže vakcinisani od difterije, tetanusa, polija, morbila i zauški obzirom da „otpornost stečena imunizacijom traje više meseci ili godina“ (18 str. Pedijatrija, Medicinski fakultet u Beogradu) i da im savest ne bi dala da ugroze zajednicu.

Oni takođe znaju, obzirom da redovno listaju medicinske udžbenike pre popodnevne dremke, da čovek može biti rezervoar infekcije u dva slučaja: kada je bolestan od određene bolesti ili kada je kliconoša, što sve nevakcinisan zdrav čovek nije. U slučaju pojave određene bolesti spontano (nespontana dešavanja zahtevaju poseban osvrt), nevakcinisan čovek bi najčešće imao tipičnu sliku bolesti, dok bi vakcinisan imao najčešće atipičnu sliku.

Da vidimo koji je sa epidemiološke strane značajniji: „bolesnici sa tipičnom kliničkom slikom su bez velikog epidemiološkog značaja, jer se dijagnoza oboljenja obično postavlja na vreme što omogućava izolaciju i adekvatno lečenja obolelih“, Epidemiologija, 135 str. Kliconoša je, sa druge strane, „osoba koja u odsustvu vidljive kliničke bolesti nosi specifični agens i služi kao mogući izvor infekcije“.

Nevakcinisan čovek, dakle, u slučaju da ima određenu bolest, biva prepoznat i izolovan još na početku boleti, a po završetku bolesti nije infektivan, jer po pravilu, ne postoji hronično kliconoštvo za bolesti protiv kojih se vakcinišemo, o čemu svedoči i gore pomenuti udžbenik – „kod nekih oboljenja, kao što su morbili, varičela, rubela, grip, nema ni asimptomatskog kliconoštva, ni kliconoštva nakon preležane bolesti,“ – 136.str., Epidemiologija.

Takođe, na istoj strani istog udžbenika saznajemo da su „najbrojnija oboljenja kod kojih bolesnik u inkubaciji (vreme od nekoliko dana pre oboljevanja) nije zarazan – variola, varičela, morbili, pertutis, grip, trbušni tifus, paratifus)“. Ali, ko je onda problematičan, da li onaj koji se razboli i koji je zarazan samo u toku svoje jasno vidljive bolesti kada može biti izolovan ili inficirani koji nema simptome – asimptomatski kliconoša?

Stručnjaci kažu, a svi studenti medicine uče da se“ovaj tip kliconoštva javlja kod osoba čija je infekcija inaparentna (protiče bez vidljivih simptoma i znakova)… a koja dovodi do serokonverzije, kao objektivnog i sigurnog znaka zaražavanja… zdrave kliconoše retko otkrivamo, pa se ove osobe slobodno kreću i šire infekciju na osetljive osobe“. Da li vam ovo liči na vakcinisanog čoveka? Nema jasne znake infekcije, ali ima objektivan i siguran znak zaražavanja – antitela koja su posledica gore pomenute serokonverzije, a koja apsolutno ne moraju da ga štite od oboljevanja, što je bilo poznato još 1950. godine nakon istraživanja Aleka Burtona objavljenoj u studiji Britanskog medicinskog saveta iste godine, a koja je rađena u vreme izbijanja epidemije difterije.

Zaključak studije je bio da nije bilo nikakve veze između nivoa antitela i učestalosti i težine bolesti. On je utvrdio da su čak i deca sa urođenom gamaglobulinemijom (nemogućnost proizvodnje antitela) razvila otpornost prema boginjama i ostalim zaraznim bolestima.

Zašto se onda ovi savesni građani plaše nevakcinisane dece?

Da nisu videli možda nešto u šolji?

Istina je negde tamo …

dr Jovana Stojković

 

Ko su zapravo internet trolovi i kako se od njih odbraniti možete pročitati – OVDE

 

Inicijativa NoVa

Vežite se polećemo – Probijamo zvučni zid 😀

Vakcine INFO Website stats – 13.02.2017 – ALEXA rank

Vakcine INFO Website stats – 13.02.2017 – ALEXA rank

Vakcine INFO Facebook Page stats 13-2-2017

Vakcine INFO Facebook Page stats 13-2-2017

 

NAJAVA DOGAĐAJA

“ZATO ŠTO SU DECA NAŠA, A NE DRŽAVNA!!!”
Pozivamo sve roditelje i ostale građane da se u četvrtak 23.02.2017.god. u 12.00 časova, priključe spontanom OKUPLJANJU ispred Ustavnog suda Srbije!
ZAJEDNO ćemo predati inicijativu za ocenu ustavnosti zakona o obaveznoj tj.prisilnoj vakcinaciji!
Povedite decu, ponesite transparente i pištaljke!
Neka nas vide!
Neka nas čuju!

Pročitajte više i podelite dalje:

"ZATO ŠTO SU DECA NAŠA, A NE DRŽAVNA!!! "Pozivamo sve roditelje i ostale građane da se u četvrtak 23.02.2017.god. u…

Posted by Vakcine INFO on четвртак 9. фебруар 2017.

 

Podeli ovaj članak sa drugima:

 


 • 0

ПРОГРЕСИВНИ ПРИМИТИВЦИ – пише др Јована Стојковић

ПРОГРЕСИВНИ ПРИМИТИВЦИ

Пише: др Јована Стојковић

Мотиви за промоцију присилне вакцинације од стране (појединих) лекара и (готово свих, жив био Александар Радојевић) политичара међу лекарима су сасвим разумљиви, иако морално, етички и уставно-правно апсолутно неприхватљиви. Мотиви људи чије активности овог типа  отворено и јавно и по сопственом признању финансирају фармацеутске куће, саморазумљиве су. 

Међутим, оно што би сигурно било интригантно и Молдеру и Скали јесу фејсбуковске активности забринутих грађанки и грађана који „спонтано„ запљувавају  најаву сваке активности која доводи у питање (не)оправданост присилне вакцинације.

 

Очекивати да се у Србији за пар сати народ спонтано окупи зарад „јавног добра“, макар и на друштвеним мрежама, једнака је могућности да мртав коњ прдне. Ова алегорија на граници непристојности намерно није избегнута, а циљ јој је да пружи повод за вентилацију популацији која високо цени вербалну чистоћу и сматра да није пристојно да вриштиш када те силују и да је сасвим пристојно нечијем детету насилно убризгати вакцину и отети га од родитеља.

Ипак, и о њиховном менталном здрављу треба водити рачуна обзиром да ће наредни редови бити повод за висок ниво фрустрираности.

 

Ови добри људи имају две главне тезе:

 

1. Брину се зато што неко не вакцинише сопствено дете и става су да тим „примитивцима и секташима“ треба одузети јадну дечицу. Претпостављам да су ови добри људи и редовни финансијери народних кухиња, скупљачи новца за лечење јадне дечице и помагачи гладних и невољних многодетних породица или је можда њихов истанчани осећај за добробит туђе деце селективан само по питању вакцинације (што би онда било чудно и логички неодрживо)?

Даље, претпостављам да се залажу за одузимање деце и припадницима Јеховиних сведока, суботара и осталих двадесет и кусур верских заједница у Србији, обзиром да би и то било логично?

Што се примитивизма тиче, са становишта социологије, он се третира као друштвени однос примерен прастарим (раним, древним, првобитним) друштвеним заједницама, а чије погубне реликте ови грозни антивакцинашки родитељи уносе у наше прогресивно и просветљено друштво.

Међутим, у уџбенику из Епидемиологије Медицинског факултета у Београду, иначе омиљеном и редовном штиву савесних и просветљених грађана пише да “примена вакцине има дугу историју. Будисти су пили змијски отров да би постали имуни на његов ујед, у Кини се примењивала заштита од великих богиња удисањем и утрљавањем у кожу сасушених круста, а у Индији утрљавањем процеђеног гноја пустула.“  Значи, било је, добри људи, вакцинације међу „примитивцима“, али приметићете да се све одигравало преко слузокожа, баш као што је и природни пут болести  и то се зове древна мудрост, а не примитивизам, но свако види оно што је њему, проклета пројекција..

 

2. Други лајт мотив за фејсбучење савесних грађана је брига за вакцинисану децу, кад већ ова брига за невакцинисану не упали. И ту долазимо до непремостиве логичке замке  која каже да они верују да их вакцине штите од болести, али уједно и страхују да ће их невакцинисани заразити, што би значило да је лажна или прва тврдња или друга (а можда и обе?), да не улазимо сада у филозофско-теолошке расправе да ли је могуће истовремено веровати и страховати. Но, зашто би у време научног и технолошког прогреса „веровали“ да нас вакцине штите од болести?

Ови добри људи вероватно знају за многобројне  дупло слепe рандомизованe студијe које читаjу уз јутарњу кафу, а које указују да се вакцинисана група након излагања узрочнику није разболела, а невакцинисана јесте. Молим да их дају овим примитивцима на увид уколико нису оштећене од окретања шоље, док нам њихова невакцинисана деца не угрозе колективни имунитет и док нас не заразе.

Претпостављам да су ови добри људи (који су вероватно старији од неколико месеци или година) свеже вакцинисани од дифтерије, тетануса, полија, морбила и заушки обзиром да „отпорност стечена имунизацијом траје више месеци или година“ (18 стр. Педијатрија, Медицински факултет у Београду) и да им савест не  би дала да  угрозе заједницу. Они такође знају, обзиром да редовно листају медицинске уџбенике пре поподневне дремке, да човек може бити резервоар инфекције у два случаја: када је болестан од одређене болести или када је клицоноша, што све невакцинисан здрав човек није. У случају појаве одређене болести спонтано (неспонтана дешавања захтевају посебан осврт), невакцинисан човек би најчешће имао типичну слику болести, док би вакцинисан имао најчешће атипичну слику.

Да видимо који је са епидемиолошке стране значајнији: „болесници са типичном клиничком сликом су без великог епидемиолошког значаја, јер се дијагноза обољења обично поставља на време  што омогућава изолацију и адекватно лечења оболелих“, Епидемиологија, 135 стр. Клицоноша је , са друге стране, „особа која у одсуству видљиве клиничке болести носи специфични агенс и служи као могући извор инфекције.“

Невакцинисан човек, дакле, у случају да има одређену болест, бива препознат и изолован још на почетку болети, а по завршетку болести није инфективан, јер по правилу, не постоји хронично клицоноштво за болести против којих се вакцинишемо, о чему сведочи и горе поменути уџбеник – „код неких обољења, као што су морбили, варичела, рубела, грип, нема ни асимптоматског клицоноштва, ни клицоноштва након прележане болести,“ 136.стр., Епидемиологија.

Такође , на истој страни истог уџбеника сазнајемо да су „најбројнија обољења код којих болесник у инкубацији (време од неколико дана пре обољевања) није заразан-вариола, варичела, морбили, пертутис, грип, трбушни тифус, паратифус)“. Али, ко је онда проблематичан, да ли онај који се разболи и који је заразан само у току своје јасно видљиве болести када може бити изолован или инфицирани који нема симптоме – асимптоматски клицоноша?

Стручњаци кажу, а сви студенти медицине уче да се“овај тип клицоноштва јавља код особа чија је инфекција инапарентна (протиче без видљивих симптома и знакова)… а која доводи до сероконверзије, као објективног и сигурног знака заражавања… здраве клицоноше ретко откривамо, па се ове особе слободно крећу и шире инфекцију на осетљиве особе“.

Да ли вам ово личи на вакцинисаног човека? Нема јасне знаке инфекције, али има објективан и сигуран знак заражавања – антитела која су последица горе поменуте сероконверзије, а која апсолутно не морају да га штите од обољевања, што је било познато још 1950. године након истраживања Алека Буртона објављеној у студији Британског медицинског савета исте године, а која је рађена у време избијања епидемије дифтерије.

Закључак студије је био да није било никакве везе између нивоа антитела и учесталости и тежине болести. Он је утврдио да су чак и деца са урођеном гамаглобулинемијом (немогућност производње антитела) развила отпорност према богињама и осталим заразним болестима.

Зашто се онда ови савесни грађани плаше невакцинисане деце?

Да нису видели можда нешто у шољи?

Истина је негде тамо …

др Јована Стојковић

 

Inicijativa NoVa

Вежите се полећемо – Пробијамо звучни зид 😀

Иницијатива НоВа – Inicijativa NoVa

НАЈАВА ДОГАЂАЈА

“ЗАТО ШТО СУ ДЕЦА НАША, А НЕ ДРЖАВНА!!!”
Позивамо све родитеље и остале грађане да се у четвртак 23.02.2017.год. у 12.00 часова, прикључе спонтаном ОКУПЉАЊУ испред Уставног суда Србије!
ЗАЈЕДНО ћемо предати иницијативу за оцену уставности закона о обавезној тј.присилној вакцинацији!
Поведите децу, понесите транспаренте и пиштаљке!
Нека нас виде!
Нека нас чују!

Прочитајте више и поделите даље:

"ZATO ŠTO SU DECA NAŠA, A NE DRŽAVNA!!! "Pozivamo sve roditelje i ostale građane da se u četvrtak 23.02.2017.god. u…

Posted by Vakcine INFO on четвртак 9. фебруар 2017.

Подели овај чланак са другима:

 


 • 3

Održana stručna debata u Briselu “Bezbednost vakcina pod znakom pitanja” – piše dr Lidija Gajski

Održana stručna debata u Briselu – “Bezbednost vakcina pod znakom pitanja” 

“Ne očekujte puno od doktora i političara. Stvari možemo promeniti samo mi, svesni i odlučni obični ljudi”, poručio je Kris Gaublomme, predsednik Evropskog Foruma za Bezbednost Vakcina.

Izveštaj dr Lidije Gajski za “VakcinaINFO” prenosimo u integralnoj verziji:

“U Bruxellesu je 9. veljače ove godine održano cjelodnevno događanje pod nazivom “Cjepiva – sigurnost pod upitnikom”. Organizatori skupa bili su Europski forum za sigurnost cjepiva (European Forum for Vaccine Vigilance), čiji je član i Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata, te francuska zastupnica u Europskom parlamentu Michele Rivasi.

Michèle Rivasi

Michèle Rivasi

Prvi dio događanja trebao se održati u Europskom parlamentu, no nekoliko je dana prije toga otkazan i morao je biti premješten na drugu lokaciju. Službenog obrazloženja nije bilo, no neslužbeno se doznaje da se radilo o pritisku iz francuske stranke “Zelenih”, čiji je član Michele Rivasi.

U prvom dijelu događanja prikazan je film Andrewa Wakefielda “Vaxxed – od prikrivanja do katastrofe”. Riječ je o dokumentarcu koji razotkriva manipulacije sa znanstvenim istraživanjima unutar CDC-a, glavne američke ustanove za zaštitu javnog zdravlja, a s ciljem prikrivanja povezanosti autizma i cjepiva protiv ospica, zaušnjaka i rubeole. Film s jedne strane pruža svjedočenje znanstvenika koji je sudjelovao u istraživanjima i opirao se lažnoj interpretaciji nalaza. S druge je strane prikazana skandalozna opstrukcija istine od strane medicinskog establišmenta i propaganda cjepiva. Paralelno s time idu potresne priče roditelja oštećene djece, koji su uvjereni da se radi o nuspojavi cjepiva.

O dojmljivosti filma najbolje je govorio dugačak muk u gledalištu nakon njegova završetka. Pljesak se začuo tek nakon više od minute vremena.

Andrew Wakefield

Nakon projekcije istaknute osobe govorile su o filmu, ali i o problematici cijepljenja općenito, te odgovarale na pitanja iz publike. Glavna poruka Michele Rivasi bila je da problem sigurnosti cjepiva treba postaviti na dnevni red stručne i političke rasprave. Režiser filma Andrew Wakefield ukratko je ispričao svoju povijest bavljenja temom cijepljenja, uključujući i neutemeljenu klevetu i diskreditiranje koje je doživio kao znanstvenik.

Rasprava nakon projekcije filma – Montagnier, Wakefield, Montanari

Rad na filmu bio je isključivo motiviran dobrobiti djece, a glavni dokaz da je sve u njemu istina, jest činjenica da ga zbog sadržaja filma još nitko nije tužio. Osvrnuo se na stanje u SAD-u gdje broj autistične djece ubrzano raste i državama poput Kalifornije zbog toga prijeti bankrot. Da je na proteklim izborima izabrana Hillary Clinton, nacija bi bila predana u ruke farmaceutskim kompanijama. No stvari u SAD-u ubrzano idu na bolje, ne samo u smislu osvještenosti javnosti, nego i reakcije pedijatara, pa i političara. Na pitanje dr. Gajski smatra li da je MMR cjepivo uzročnik autizma obzirom da kliničke studije nisu provedene, rekao je da mu je drago da je to pitanje postavljeno i odgovorio da se iz tog razloga ne može ništa tvrditi, no da on vjeruje da je upravo tako.

Rasprava nakon projekcije filma - Rivasi, Montagnier, Wakefield, Montanari

Rasprava nakon projekcije filma – Rivasi, Montagnier, Wakefield, Montanari

Treći sudionik rasprave Luc Montagnier, dobitnik Nobelove nagrade za otkriće uzročnika AIDS-a, pridružio se zabrinutosti oko sigurnosti cjepiva. Izložio je rezultate svojih istraživanja koji ukazuju na vezu mikrobioma, odnosno crijevne flore i imunosti. Promjena crijevne flore ima važnu ulogu u etiologiji autizma, no istodobno se intervencijama u tom području može postići njegova regresija; autizam se, dakle, može liječiti. U vezi s problematikom cijepljenja, nobelovac je istaknuo “4 P” – prevenciju, predikciju, personalizaciju i participaciju, pod potonjim podrazumijevajući uključivanje i aktivno sudjelovanje roditelja.

Lidija Gajski, Luc Montagnier

Talijanski znanstvenik Stefano Montanari prezentirao je nalaze do kojih je došao sa suprugom; oboje su istraživači nanotehnologije. U cjepivima su dokazali zagađenje nanočesticama brojnih metala za koje se ne zna kako su dospjele u cjepiva, ali se zna da mogu uzrokovati ozbiljna oštećenja zdravlja. Profesor Montanari traži od regulacijskih agencija da odobravaju samo nekontaminirana cjepiva. Tvrdi da liječnici ne znaju kako vakcinirati; treba ih podučiti kako da  prethodno isključe kontraindikacije i već postojeću otpornost.

U drugom dijelu događanja održan je okrugli stol o sigurnosti cjepiva. Sudjelovali su stručnjaci i aktivisti, među njima i imunolog Srećko Sladoljev s Imunološkog zavoda u Zagrebu. Dr. Sladoljev u uvodu se osvrnuo na dugu tradiciju preventivne medicine u Hrvatskoj i naglasio da ona do nedavno gotovo uopće nije uključivala cijepljenje. Govorio je o tradiciji i kvaliteti proizvoda Imunološkog zavoda, o aferi “svinjska gripa” i borbi za opstanak Imunološkog zavoda. No, poenta izlaganja bila je da cjepiva koja se daju iglom treba napustiti. Razlog – cjepiva u igli dana kroz kožu u međustanični prostor, za razliku od kratkotrajnog prirodnog kontakta s uzročnikom, mjesecima emitiraju provocirajući materijal koji dovodi do disregulacija imunosnog sustava i oštećenja organa.

Senta Depuydt, dr Srećko Sladoljev

Senta Depuydt, dr Srećko Sladoljev

Njemački pedijatar Stefan Schmidt Troschke govorio je o znanstvenim kontroverzama vezanim uz cijepljenje te neovisnim studijama koje pokazuju manju učestalost astme i alergije u necijepljene djece. Na razini EU treba oformiti pokret koji bi se založio za adekvatno i neovisno istraživanje nuspojava cijepljenja. U znanstvenoj i medicinskoj zajednici treba više iskrenosti kako bi se obnovilo povjerenje javnosti.

Od ostalih sudionika okruglog stola čulo se o različitim iskustvima na ovom području, primjerice o tome kako je u Francuskoj pod pritiskom javnosti država popustila i uz postojeće šesterovalentno cjepivo pristala omogućiti i trovalentno (DiTePer).

Najvažnije točke i smjernice za dalji rad najbolje je izložio predsjednik Europskog foruma za sigurnost cjepiva Kris Gaublomme. Istaknuo je porast pojavnosti autoimunih bolesti i veliku količinu medicinske literature koja povezuje cjepiva s tim, kao i s neurodegenerativnim bolestima. Govorio je o proizvodnji straha kao “modusu operandi” farmaceutske industije i medicinskih stručnjaka i na ugroženost ljudskih prava u vezi sa zakonskom obvezom cijepljenja. U tom smislu najvažnije što treba izboriti je sloboda izbora. Potom nam je potreban sustav adekvatnog prepoznavanja nuspojava kroz istraživanja koja moraju trajati više godina; neurotoksičnost cjepiva protiv hepatitisa dolazi do izražaja tek nakon 3 godine. Neophodan nam je primjeren sustav registracije nuspojava. Problem treba otvoriti na razini stručne i javne rasprave. Farmaceutske kompanije moraju plaćati odštete za oštećenje zdravlja, a Svjetska zdravstvena organizacija mora funkcionirati bez sukoba interesa. Važno je i lobiranje na političkoj razini.

Ipak, “ne očekujte puno do doktora i političara”, poručio je Kris Gaublomme, “stvari možemo promijeniti samo mi, svjesni i odlučni obični ljudi”.

Dr Lidija Gajski

 

dr Lidija Gajski, Michèle Rivasi

dr Lidija Gajski dr Andrew Wakefield

dr Lidija Gajski, dr Andrew Wakefield

Helen Kimball-Brooke dr Lidija Gajski

Helen Kimball-Brooke,  dr Lidija Gajski

Srecko Sladoljev Helen Kimball-Brooke

Srecko Sladoljev, Helen Kimball-Brooke

Иницијатива НоВа – Inicijativa NoVa 

Inicijativa NoVa

Podelite ovaj članak sa drugima:

 


 • 0

STARI DOBRI AUTIZAM – Piše: Dr Jovana Stojković

Tags :

Category : Članci

STARI DOBRI AUTIZAM

Piše: Dr Jovana Stojković

„Nalazi Gupte govore o tome da veliki procenat dece sa autizmom ima smanjeni celularni imunitet. Druga, večito atraktivna (ali ne i dokazana) hipoteza je hipoteza o autoimunom mehanizmu nastanka autističnog poremećaja, gde je okidač nepoznati faktor iz okoline. Neophodno je pomenuti i pitanje eventualne uloge vakcinacije u kompromitovanju imunog statusa dece i sledstvenog učešća u zbivanjima oko pojave autizma. Naime, brojni izveštaji u poslednje vreme, govore o koincidenciji vakcinacija i pojave autizma. – “Psihijatrija, str.214., Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

Nedavno sam, kao psihijatar, bila pozvana na konsultativni pregled u jednu kliniku gde je lečena dvadesetdvogodišnja autistična devojka. Kolege su zvale zbog njenog uznemirenog i agresivnog ponašanja koje se razvilo u uslovima promene rutine i boravka u bolnici. Osoblje je bilo prestravljeno, roditelji iscrpljeni i namučeni i svi su se nadali da će im psihijatar rešiti problem. Osim dodavanja još nekoliko tableta na već postojeću tonu, nikakvog rešenja nije bilo. U Srbiji ne postoji ustanova koja se bavi odraslim autističnim ljudima. Nadležni psihijatar dotične devojke je bio dečji psihijatar koji je prati od detinjstva.

Ova situacija ukazuje da u Srbiji ne postoji bolnica za odrasle autistične ljude i da ne postoji kadar adultnih psihijatara koji bi se ovom problematikom bavio, a kojom se aktuelno bave isključivo dečji psihijatri. Nagradno pitanje bi bilo, zašto je to tako? Zašto sistem nije organizovan za brigu o ovim ljudima?

Kada nam objašnjavaju da je pošast neurorazvojnih poremećaja postojala oduvek, ali da autizam „nismo prepoznavali“, pa čak i do bizarnih tvrdnji da su ljudi „krili autističnu decu zbog sramote“, nikako da nam objasne gde su svi ti ljudi od sedamdeset, osamdeset, pedeset i šezdeset godina koji imaju autizam (da ne pitamo da li ih možda njihovi stogodišnji roditelji još uvek „kriju“), gde su njihovi doktori koji ih leče i bolnice u kojima se leče?

Interesantno je da ponašanje autistične dece koje „nismo prepoznavali ranije“, sada prepoznajemo i to upravo i samo opservacijom tog „neprepoznatljivog ponašanja“, što znači da je jedini instrument za dijagnostikovanje autizma isti kao i ranije, a to je psihički aparat ispitivača (izuzev ako je ispitivač kiborg).

Teoretičari tvrdnje da je autizam „postojao oduvek“ kunu se u Lea Kanera koji je 1943. (znatno kasnije od oduvek) opisao „rani infantilni autizam“’ – poremećaj koji je smatran za psihotični poremećaj i oblik dečje shizofrenije. Osim sličnog imena, ovaj poremećaj je i etiološki, a i klinički različit od onoga što nazivamo današnjim autizmom ili pervazivnim psihičkim poremećajem koji je uveden u Klasifikaciju američke psihijatrijske klasifikacije (DSM 3) 1980.godine.

Etiološki, dečja psihoza koju je opisao Kaner tumačila se neadekvatnošću i hladnoćom roditelja, dok je današnji autizam nejasne etiologije, ali izvesno je da je posledica neke organske abnormalnosti.

Klinički, dečja shizofrenija se odlikuje postojanjem halucinacija i sumanutih ideja koje nisu tipične za autizam. Uprošćeno, kada nešto ima različitu i etiologiju i klinički sliku, ne može biti ista bolest.

Tipična priča većine roditelja autistične dece u Srbiji je slična. Dete se normalno razvijalo, smejalo, gukalo, govorilo, a onda je zaćutalo zauvek. Ovaj opis uklapa se u sliku razgrađujućeg (dezintegrativnog) poremećaja koji se dovodi u vezu sa zapaljivim i degenerativnim procesima u centralnom nervnom sistemu (Psihijatrija 2028 str., treći tom).

Nagradno pitanje – šta izaziva zapaljive i degenerativne poremećaje centralnog nervnog sistema kod dece do 3 godine od osamdesetih na ovamo? Možda hladna majka i odsutan otac?

Odgovor očekujemo od ovih što oduvek znaju za autizam.

Bar su imali vremena za razmišljanje.

Dr Jovana Stojković

 

 

NAJAVA DOGAĐAJA

“ZATO ŠTO SU DECA NAŠA, A NE DRŽAVNA!!!”
Pozivamo sve roditelje i ostale građane da se u četvrtak 23.02.2017.god. u 12.00 časova, priključe spontanom OKUPLJANJU ispred Ustavnog suda Srbije!
ZAJEDNO ćemo predati inicijativu za ocenu ustavnosti zakona o obaveznoj tj.prisilnoj vakcinaciji!
Povedite decu, ponesite transparente i pištaljke!
Neka nas vide!
Neka nas čuju!

Pročitajte više i podelite dalje:

"ZATO ŠTO SU DECA NAŠA, A NE DRŽAVNA!!! "Pozivamo sve roditelje i ostale građane da se u četvrtak 23.02.2017.god. u…

Posted by Vakcine INFO on четвртак 9. фебруар 2017.

 

Podeli ovaj članak sa drugima:

 


 • 0

СТАРИ ДОБРИ АУТИЗАМ – Пише: Др Јована Стојковић

Category : Članci

СТАРИ ДОБРИ АУТИЗАМ

Пише: Др Јована Стојковић

„Налази Gupte говоре о томе да велики проценат деце са аутизмом има смањени целуларни имунитет.  Друга, вечито атрактивна (али не и доказана) хипотеза је хипотеза о аутоимуном механизму настанка аутистичног поремећаја, где је окидач непознати фактор из околине. Неопходно је поменути и питање евентуалне улоге вакцинације у компромитовању имуног статуса деце и следственог учешћа у збивањима око појаве аутизма. Наиме, бројни извештаји у последње време, говоре о коинциденцији вакцинација и појаве аутизма. – “Психијатрија, стр.214., Универзитет у Београду, Медицински факултет

Недавно сам, као психијатар, била позвана на консултативни преглед у једну клинику где је лечена двадесетдвогодишња аутистична девојка. Колеге су звале због њеног узнемиреног и агресивног понашања које се развило у условима промене рутине и боравка у болници. Особље је било престрављено, родитељи исцрпљени и намучени и сви су се надали да ће им психијатар решити проблем. Осим додавања још неколико таблета на већ постојећу тону, никаквог решења није било. У Србији не постоји установа која се бави одраслим аутистичним људима. Надлежни психијатар дотичне девојке је био дечји психијатар који је прати од детињства.

Ова ситуација указује да у Србији не постоји болница за одрасле аутистичне људе и да не постоји кадар адултних психијатара који би се овом проблематиком бавио, а којом се актуелно баве искључиво дечји психијатри. Наградно питање би било, зашто је то тако? Зашто систем није организован за бригу о овим људима?

Када нам објашњавају да је пошаст неуроразвојних поремећаја постојала одувек, али да аутизам „нисмо препознавали“, па чак и до бизарних тврдњи да су људи „крили аутистичну децу због срамоте“, никако да нам објасне где су сви ти људи од седамдесет, осамдесет, педесет и шездесет година који имају аутизам (да не питамо да ли их можда њихови стогодишњи родитељи још увек „крију“), где су њихови доктори који их лече и болнице у којима се лече?

Интересантно је да понашање аутистичне деце које „нисмо препознавали раније“, сада препознајемо и то управо и само опсервацијом тог „непрепознатљивог понашања“, што значи да је једини инструмент за дијагностиковање аутизма исти као и раније, а то је психички апарат испитивача (изузев ако је испитивач киборг).

Теоретичари тврдње да је аутизам „постојао одувек“ куну се у Леа Канера који је 1943. (знатно касније од одувек) описао „рани инфантилни аутизам“’ – поремећај који је сматран за психотични поремећај и облик  дечје схизофреније. Осим сличног имена, овај поремећај је и етиолошки, а и клинички различит од онога што називамо данашњим аутизмом или первазивним психичким поремећајем који је уведен у Класификацију америчке психијатријске класификације (ДСМ 3) 1980.године.

Етиолошки, дечја психоза  коју је описао Канер тумачила се  неадекватношћу и хладноћом родитеља, док је данашњи аутизам нејасне етиологије, али извесно је да је последица неке органске абнормалности.

Клинички, дечја схизофренија се одликује постојањем халуцинација и суманутих идеја које нису типичне за аутизам. Упрошћено, када нешто има различиту и етиологију и клинички слику, не може бити иста болест.

Типична прича већине родитеља аутистичне деце у Србији је слична. Дете се нормално развијало, смејало, гукало, говорило, а онда је заћутало заувек. Овај опис  уклапа се у слику разграђујућег (дезинтегративног) поремећаја који се доводи у везу са запаљивим и дегенеративним процесима у централном нервном систему (Психијатрија 2028 стр., трећи том).

Наградно питање – шта изазива запаљиве и дегенеративне поремећаје централног нервног система код деце до 3 године од осамдесетих на овамо? Можда хладна мајка и одсутан отац?

Одговор очекујемо од ових што одувек знају за аутизам.

Бар су имали времена за размишљање.

Др Јована Стојковић

 

 

НАЈАВА ДОГАЂАЈА

“ЗАТО ШТО СУ ДЕЦА НАША, А НЕ ДРЖАВНА!!!”
Позивамо све родитеље и остале грађане да се у четвртак 23.02.2017.год. у 12.00 часова, прикључе спонтаном ОКУПЉАЊУ испред Уставног суда Србије!
ЗАЈЕДНО ћемо предати иницијативу за оцену уставности закона о обавезној тј.присилној вакцинацији!
Поведите децу, понесите транспаренте и пиштаљке!
Нека нас виде!
Нека нас чују!

Прочитајте више и поделите даље:

"ZATO ŠTO SU DECA NAŠA, A NE DRŽAVNA!!! "Pozivamo sve roditelje i ostale građane da se u četvrtak 23.02.2017.god. u…

Posted by Vakcine INFO on четвртак 9. фебруар 2017.

 

Подели овај чланак са другима:

 


 • 0

SCANDAL – EU PARLIAMENT BANNED THE SUBJECT OF UNSAFE VACCINES!

Tags :

Category : Dešavanja

SCANDAL – EU PARLIAMENT BANNED THE SUBJECT OF UNSAFE VACCINES!

BRUSSELS – DEBATE AND PREMIERE OF THE MOVIE “VAXXED” MOVED TO “ESPACE LUMEN”

INTEREST OF PRIVATE EQUITY OF EU PHARMACEUTICAL LOBBYISTS

ABOVE HEALTH OF CHILDREN AND FREEDOM OF SPEECH!

ANNOUNCEMENT  

“Civil Initiative for Non Mandatory Vaccination” Association, Serbia

We are informing the public in Serbia and the region, that European Parliament

Under pressure from „Big Pharma” made yesterday one of the most shameful decision in the history of its existence!

In the EU institutions – THERE IS NO ROOM FOR ANOTHER SIDE OF THE TRUTH ABOUT THE VACCINES!

The exclusive event questioning safety of vaccins, sheduled to be in the EU Parlament, was suddenly canceled! Member of the European Parliament Michele RIVASI, the initiator of this event, informed the public that this all-day event will still be held on but at the another location, “Espace Lumen” Theater near the Parliament buildings.

Bonjour, vous êtes conviés à l'Espace Lumen à Bruxelles à la projection-débat sur les vaccins "leur sûreté en question /…

Posted by Michèle Rivasi on петак 3. фебруар 2017.

 

We ask following questions for the Chairman and 549 members of the Parliament:

Whose interests are above the freedom of speech and expression of a different professional opinion?

– Who is trying to silence the voices of scientists, professors, Nobel Prize winners, doctors and the brave “whistle-blowers” determined to share their knowledge and evidence that vaccines could be unsafe and dangerous?

– Is there at least one EU institution that is not owned by a big business and Big Pharm?

– Don’t you want to know what kind of vaccines they stab your children and grandchildren with or are you actually given the “freedom of choice” and refuse to risk their health?
(You see, to parents in Serbia, Croatia, Slovenia, Macedonia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro this “exclusive” right was denied!)

– Does this move of the European Parliament prove that the European Union is dying and that the freedom of citizens is in the hands of various corporations?

– Does this mean that those who are supposed to protect and promote the rights and freedoms of European citizens, are directly working for the contrary?

We want to know the names of those who have been pushed to ban the scheduled event!

We want to know the names of those who have agreed to make concessions and succumb to intimidation!

In whose interest do MPs and staff of the European Parliament work for?!

 

But here`s the good news – this shameful events did nothing to us, the parents, we have not wavered.

On the contrary: We know that there`s always sunshine after rain (or the light at the end of the tunnel) and that the “vaccination dogma” has long bee cracked.  

Truth, as well as brightness, always finds a crack through which to show itself to people who are ready to look into it!

Therefore, we call all free Europeans to support the organizers and participants of scheduled events!

 

Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe

Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe

 

Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe Official Trailer

Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe Official Trailer from Cinema Libre Studio on Vimeo.

In 2013, biologist Dr. Brian Hooker received a call from a Senior Scientist at the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) who led the agency’s 2004 study on the Measles-Mumps-Rubella (MMR) vaccine and its link to autism.

The scientist, Dr. William Thompson, confessed that the CDC had omitted crucial data in their final report that revealed a causal relationship between the MMR vaccine and autism.
Over several months, Dr. Hooker records the phone calls made to him by Dr. Thompson who provides the confidential data destroyed by his colleagues at the CDC.

Dr. Hooker enlists the help of Dr. Andrew Wakefield, the British gastroenterologist falsely accused of starting the anti-vax movement when he first reported in 1998 that the MMR vaccine may cause autism. In his ongoing effort to advocate for children’s health, Wakefield directs this documentary examining the evidence behind an appalling cover-up committed by the government agency charged with protecting the health of American citizens.

Interviews with pharmaceutical insiders, doctors, politicians, and parents of vaccine-injured children reveal an alarming deception that has contributed to the skyrocketing increase of autism and potentially the most catastrophic epidemic of our lifetime.

Directed by Andrew Wakefield and produced by Del Bigtree.

CINEMA LIBRE STUDIO presents a DEL BIGTREE PRODUCTION of an AUTISM MEDIA CHANNEL film

www.vaxxedthemovie.com | Facebook.com/vaxxedthemovie | twitter.com/vaxxedthemovie

 

Inicijativa NoVa

Civil Initiative for Non Mandatory Vaccination

 

IN THE NAME OF FREEDOM OF CHOICE, for future generations, parents, align closer!

Spread the truth, share this worlwide, pls Go Viral!

 


 • 0

SKANDAL – EU PARLAMENT ZABRANIO TEMU NEBEZBEDNIH VAKCINA!

Tags :

Category : Dešavanja

SKANDAL – EU PARLAMENT ZABRANIO TEMU NEBEZBEDNIH VAKCINA!

BRISEL – DEBATA I PREMIJERA FILMA “VAXXED” PREMEŠTENA U “ESPACE LUMEN”

INTERES PRIVATNOG KAPITALA FARMAKOLOBISTA EU – IZNAD ZDRAVLJA DECE I SLOBODE GOVORA!

 

SAOPŠTENJE

 

Obaveštavamo javnost u Srbiji i regionu, da je usled pritisaka “Big Pharme”, Evropski parlament doneo juče jednu od najsramnijih odluka u istoriji svog postojanja!

U EU INSTITUCIJI – NEMA MESTA ZA DRUGU STRANU ISTINE O VAKCINAMA!

Najavljeni ekskluzivni dogadjaj u EU parlamentu o pokretanju gorućeg pitanja “bezbednih vakcina” – iznenada otkazan!

Poslanica Mišel Rivasi, incijator ovog dešavanja, obavestila je javnost da će se celodnevni event ipak ODRŽATI 9. februara, ali na drugoj lokaciji, u pozorištu “Espace Lumen” u neposrednoj blizini Parlamenta.

Bonjour, vous êtes conviés à l'Espace Lumen à Bruxelles à la projection-débat sur les vaccins "leur sûreté en question /…

Posted by Michèle Rivasi on петак 3. фебруар 2017.

 

Postavljamo pitanja za predsedavajućeg i 549 poslanika Evropskog parlamenta:

– Čiji interesi su iznad slobode govora i izražavanja drugačijeg profesionalnog mišljenja?

– Ko pokušava da ućutka glas naučnika, profesora, NOBELOVCA, lekara i hrabrih “zviždača” odlučnih da podele svoja saznanja i dokaze da su vakcine nebezbedne i opasne?

– Ima li bar jedna institucija EU da nije u vlasništvu krupnog kapitala i Big Pharme?

– Zar vas ne zanima kakvim vakcinama bodu vašu decu, unuke ili koristite datu vam “slobodu izbora” i odbijate da rizikujete njihovo zdravlje?
(Vidite, roditeljima u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Makedoniji, BiH, Crnoj Gori je uskraćeno to “ekskluzivno” pravo!)

– Da li je ovakav potez Evropskog parlamenta dokaz da je Unija na samrti i da je sloboda građana u rukama raznih korporacija?!

– Da li ovo znači da oni koji treba da štite i unapređuju prava i slobode građana Evrope, rade direktno suprotno?! 
Želimo da znamo imena onih koji su vršili pritisak da se zabrani zakazan dogadjaj!

 

Hoćemo da znamo imena onih koji su pristali na ustupke i podlegli ucenama! 

 

– Za čiji interes rade poslanici i uposlenici Evropskog parlamenta?!

 

 

I za kraj DOBRA VEST – ova sramna dešavanja nas, roditelje, nisu pokolebala. Naprotiv!

Mi znamo da je najcrnji mrak pred svitanje i da je brana zvana “vakcinacijska dogma” odavno napukla.
ISTINA, kao i svetlost, uvek nađe pukotinu da se prikaže ljudima koji su spremi da u nju pogledaju!
 
 
Zato, pozivamo sve slobodne Evropljane da pruže podršku organizatorima i učesnicima zakazanog događaja!
 

U IME SLOBODE IZBORA, za buduće naraštaje, roditelji, sabijajte redove!

 

Širite ISTINU, delite objavu!

 

UG “Građanska inicijativa za neobaveznu vakcinaciju”

 

 

Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe

Od zataškavanja do katastrofe! VAXXED film koji oni ne žele da vidite! “Mislim da ovaj film ljudi trebaju da vide.” – Robert De Niro za “TODAY”

 

 

Иницијатива НоВа – Inicijativa NoVa 

 

Članak na engleskom OVDE 

Podelite ovaj članak sa drugima:

 


 • 0

Razbijanje tabua o “bezbednim vakcinama”, EU Parlament, Brisel, 9. Februar

Tags :

Category : Dešavanja

Predmet:  Pozivnica za ekskluzivni događaj 9.februara 2017. godine u Briselu

Poštovani predstavnici informativnih glasila,

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da će Evropski parlament, 9. februara, širom otvoriti vrata dr Andrew Wakefield-u i projekciji njegovog dokumentarnog filma “Vaxxed – from coverup to catastrophe”. Posebno nas raduje činjenica da će ovom događaju u svojstvu “VIP” zvanica i govornika, uzeti učešće časni i stručni ljudi iz našeg regiona – dr Lidija Gajski i dr Srećko Sladoljev.

Mišel Rivasi, poslanica Evropskog parlamenta, organizuje događaj pod nazivom “Pitanje bezbednosti vakcina”, koji će se održati 9. februara u Briselu. Prvi deo će se odvijati u Evropskom Parlamentu, ujutru, a potom će se drugi deo nastaviti popodne u “Espace Lumen” pozorištu.

Michèle Rivasi

Michèle Rivasi

Gđa Rivasi će otvoriti jutarnje zasedanje pre brojnih kratkih prezentacija sastavljenih od strane stručnjaka i insajdera, a zatim sledi prikazivanje dokumentarnog filma “Vakcinisani – od zataškavanja do katastrofe”, koji otkriva prevare i manipulacije studija od strane Centra za kontrolu bolesti (“CDC”), o povezanosti MMR vakcine i autizma. Govornici uključeni u ovom delu zasedanja su dr Endrju Vejkfild, producent filma Vakcinisani, profesor Luk Montagnier, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu, advokat Filip Van Langendonk i Sofi Džulijet, “zviždač” o pitanjima vakcina i novinar Senta Depjuidt.

The Nobel Prize in Medicine 2008 Luc Montagnier

The Nobel Prize in Medicine 2008 Luc Montagnier

Luc Montagnier

Luc Montagnier

U 14,30 će biti organizovana konferencija za novinare, na koju ste, takođe, pozvani.

U 16 časova počinje panel diskusija u Espace Lumen pozoristu (u neposrednoj blizini Parlamenta), u kojoj će učestvovati nekoliko renomiranih naučnika, stručnjaka i insajdera. Tema debate biće “Razbijanje dogme oko bezbednosti vakcina”. Zatim će se prikazati druga javna projekcija filma “Vakcinisani, od zataškavanja do katastrofe”, u prisustvu dr Endru Vejkfilda.

Slede projekcije filma koje će se održati u Parizu, 13.Februara 2017. u večernjim časovima i u Londonu, 14. Februara, takođe u večernjim časovima.

Kao evropski građani, bili bismo Vam zahvalni ako biste došli i prisustvovali ovom velikom i važnom evropskom događaju, kako u Parlamentu u jutarnjim, tako i na otvorenoj debati, u popodnevnim časovima.

S poštovanjem,

UG “Građanska incijativa za neobaveznu vakcinaciju”, član Evropskog Foruma za Bezbednu Vakcinaciju “EFVV”.

Sa leva na desno: dr Lidija Gajski, Imunolog dr Srećko Sladoljev, dr Andrew Wakefield (Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe also British former gastroenterologist and medical researcher)

 

Napomena:

Obavezna registracija: suretdesvaccins@gmail.com
– “VIP” mesta za naučnike, političare, novinare
– Ograničen broj mesta za publiku

Za prijavu u Evropski parlament pošaljite e mail na suretedesvaccins@gmail.com

Informacije o projekciji filma “Vakcinisani” u Briselu: https://www.facebook.com/suretevaccins (na francuskom)

Informacije o projekciji filma “Vakcinisani” u Parizu: http://tinyurl.com/suretevaccinsparis (na francuskom)

Informacije o projekciji filma “Vakcinisani” u Londonu: : https://www.tickettailor.com/checkout/view-event/id/79383/chk/1ef2

 

U nastavku dostavljamo program i satnicu celodnevnog eventa:

09:30 – 13:00 Projekcija filma “Vakcinisani – od zataškavanja do katastrofe”

Govore:

– dr Andrew Wakefield, producenet filma,
– prof. Luc Montagnier, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu,
– Philippe Van Langendonck, advokat,
– Sophie Guillot, “zviždač”, i
– Senta Depuydt, novinar.

14:30, konferencija za novinare u Evropskom parlamentu

16:00, “Razbijanje tabua o bezbednosti vakcina”
Okrugli sto će voditi novinar Senta Depujdta

 

Učesnici:

– dr Srećko Sladoljev, institut za imunologiju Zagreb (Hrvatska),
– dr Stefan Smidt Troske, Nazdravlje Aktiv (Nemacka),
– prof. Stefano Montanari, Nanodijagnostika (Italija),
– prof. Kris Ekslej, univerzitet Kile (UK),
– dr Endru Vejkfild, (UK),
– dr Kris Gaublome, Evropski forum za vigilanciju vakcina (Belgija),
– Sofi Dzilo, informacije o vakcinama (Francuska),
– Filip Van Langendonk, advokat (Belgija),
– Avgustin de Livo, (Francuska).

Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe

Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe


Odaberite vaš jezik

  Translate from:

  Translate to:

Ukucajte ovde šta želite da pronađete

Pratite nas i na:

Pratite nas i na sledećim našim resursima:

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On GooglePlusVisit Us On TwitterVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinCheck Our Feed